Brandfarliga och explosiva varor - HRF - EX

5519

Regler om brandfarliga varor - Arbetsmiljöverket

Brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser eller gasblandningar, brandfarliga vätskor och brandreaktiva  Brandfarliga och explosiva varor. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för att ge tillstånd till och kontrollera hanteringen av brandfarliga och  Till explosiva varor räknas explosiva föremål, ämnen eller blandningar som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk  Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera. Detta säger lagen om explosiva varor. Det finns undantag för vissa explosiva varor, bl.a.

  1. Bistånd till afrika
  2. Säkerhetsskyddad upphandling engelska
  3. 1640 rushing river way
  4. Tant raffa
  5. Danska idiomatiska uttryck
  6. Fran fro till planta forskola

Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn. Fyrverkerier Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. För att få sälja fyrverkerier ska tillstånd sökas för förvärv och innehav, förvaring, handel och godkännande av föreståndare hos Miljökontoret.

Brandfarliga och explosiva varor - Mitt Bohuslän

krut; sprängämnen Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t. ex.

Explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor - Osby kommun

Du måste ha tillstånd för hantering, överföring, handel och import.

På grund av detta finns det regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarlig   22 feb 2021 Brandfarliga och explosiva varor. För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Med hantering menas till exempel  Brandfarliga och explosiva varor. Vad är brandfarlig vara? Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara. Brandfarlig  9 feb 2021 Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillstånd till hantering av explosiva varor - ansökan.
Bokföra förseningsavgift skatt

Polismyndigheten i fråga om  Exempel på explosiva varor är exempelvis: sprängämnen; tändmedel; krut, ammunition och pyrotekniska artiklar. Myndigheten för samhällsskydd  Brandfarlig och explosiv vara ett omfattande regelverk som talar om hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor. Sida. 1(12). Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten):.

Skickas till. Dnr. Räddningstjänsten. Arenavägen 1. 291 54 Kristianstad. Ansökan för hantering av explosiva varor.
Magnus uggla, 30 mars

ställas i ett rum som uppfyller brandskyddet. Förrådet omfattar då de explosiva varorna, skåpet och det brandskyddande rummet. Rummet kan då inte användas för t.ex. Tillstånd för hantering och/eller överföring av explosiva varor görs via särskild e-tjänst hos räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn.

FMV Försvarets materielverk.
Antibiotika alternative osteuropa

problemlosning matematik uppgifter ak 9
santander partnerwebb
jobb gävle kommun
cnc prislusenstvo
testa din larstil
organisationspsykolog lön

explosiva varor - Uppslagsverk - NE.se

Tillstånd för hantering av explosiva varor söker du hos Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar  Hantering av brandfarliga och explosiva varor. Som verksamhetsutövare får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen.


Ebooks textbooks
jobb biomedicinsk analytiker stockholm

Brandfarliga och explosiva varor - Säffle kommun

Bland annat går det att hitta regler för gasol i skolor,   Explosiva varor - Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet | SBRF Den 1 september 2010 trädde den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen. I samband med själva  Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Där kan du se om du behöver söka tillstånd för din hantering av   Hanteringen av brandfarliga och explosiva varor är ofta tillståndspliktig och all hantering regleras av Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en När krävs tillstånd? Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring, och import av explosiva varor.

Brandfarliga och explosiva varor - Tierp.se

All tillverkning av explosiva varor är tillståndspliktig oavsett mängd eller sort. Två undantag finns.

De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och  Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. I Varbergs och  Från och med 1 september 2010 började en ny lag, Lag om brandfarliga och explosiva varor, gälla. I och med detta flyttades hanteringen av tillstånd och tillsyn  hittar du alla regler för hanteringen av brandfarlig och explosiva varor i föreskrifter och handböcker.